Fråga ögondoktorn

Taltidningen har träffat ögonläkaren Olof Wennhall för att ställa frågor som vi fått från taltidningens prenumeranter. Det kommer bland annat att handla om en ”shunt”, om ljuskänslighet och ett inslag i TV.    

Västerås bättre än genomsnittet

Västerås Stad har för första gången medverkat i Sveriges Kommuner och Landstings årliga brukarundersökning som spänner över ett stort antal verksamheter; och resultaten är lovande. Det berättar Helene Karlsson, strateg vid Sociala Nämndernas Förvaltning.