Kommunfullmäktige i Sala

På det senaste sammanträdet diskuterades bland annat årsbokslutet för 2022 och ett veteranmonument. Taltidningen har ringt upp Kommunfullmäktiges ordförande Emil Andersson-Bleckert (S).