Synskadades Riksförbund Västmanlands årsmöte

Den 22 april träffades representanter från länets föreningar i Västerås för årsmöte och syntolkad filmvisning. Taltidningen träffade några av deltagarna.