På gång i Västerås stadsarkiv

Efter några års uppehåll blir det en syntolkad visning i stadsarkivet under våren. Taltidningen har intervjuat arkivarien Camilla Hjelm.