Med varierande funktion

Kan man ha nytta av konsumentprodukter som hjälpmedel. Det har Myndigheten för vård- och omsorgsanalys utrett. Taltidningen har ringt upp utredaren Johan Strömblad.