Naturreservat i Västmanland

Länsstyrelsen i Västmanland arbetar hårt med att göra länets naturreservat så tillgängliga som möjligt. Naturvårdshandläggaren Mårten Berglind berättar om arbetet.