Vad händer med Västmanlands sjukvård framöver

Taltidningen har träffat Håkan Wittgren, Västmanlands hälso- och sjukvårdsdirektör.