Kulturkvällar i Norberg

Var fjärde måndag arrangeras kulturkvällar med varierande innehåll på Norbergs bibliotek. Taltidningen har ringt upp bibliotekspedagogen Klas Olsson.