Kommunfullmäktige i Kungsör

På det senaste mötet, 12 februari, svarade man bland annat på åtta medborgarförslag. Taltidningen har ringt upp kommunfullmäktiges ordförande Pelle Strengbom (S).