Kommunstyrelsen i Sala

Under året ska Sala kommun ta fram ett nytt näringslivsstrategiskt program. Taltidningen har ringt upp Kommunstyrelsens ordförande Amanda Lindblad (S).