Kommunstyrelsen i Kungsör

På det senaste mötet handlade det bland annat om att anställa en ny kommunchef och höjning av taxor. Taltidningen har ringt upp kommunstyrelsens ordförande Mikael Peterson (S).