En trygghetsundersökning i Köping

Nu genomför Köpings kommun en undersökning om den upplevda tryggheten i ditt närområde. Taltidningen har ringt upp kommunens säkerhetssamordnare Pernilla Englund.