Kommunfullmäktige i Sala

Den senaste delårsrapporten antyder underskott i de flesta av kommunens nämnder. Taltidningen har ringt upp Kommunfullmäktiges ordförande Emil Andersson-Bleckert (S).