Kommunstyrelsen i Arboga

Kommunens ekonomiska resultat för år 2023 blev bättre än förväntat. Taltidningen har ringt upp Kommunstyrelsens ordförande Jonna Lindman (M).