Kommunstyrelsen i Norberg

Norbergs kommun hoppas kunna köpa två fastigheter i Kärrgruvan för att kunna bidra till att samhället utvecklas. Taltidningen har ringt upp Kommunstyrelsens ordförande Johanna Odö (S).