Trafikleder i Västerås

Västerås stad genomför en hel del arbeten på de stora trafiklederna. Taltidningen har intervjuat Jenny Bergström, verksamhetschef för planeringen på GataPark vid Västerås stad.