Kommunfullmäktige i Norberg

Skattesatsen i Norberg förblir oförändrad. Det berättar Kommunfullmäktiges ordförande Sten Nordström.