Miljöförbättringar vid Sala Silvergruva

Sala Kommun har fått 150 miljoner kronor från Naturvårdsverket för att – i samarbete med Länsstyrelsen – genomföra åtgärder som förbättrar miljön i området kring Sala Silvergruva. Det berättar den biträdande projektledaren Åsa Kling.