Kommunfullmäktige i Köping

Kommunfullmäktige har godkänt en detaljplan som ska göra det enklare att genomföra nödvändiga muddringar i hamnområdet. Det berättar Kommunfullmäktiges ordförande Karl-Inge Westberg.