Kommunfullmäktige i Köping

På det senaste sammanträdet beslutades att Köping ska ingå i länets nya samverkansförbund. Taltidningen har ringt upp Kommunfullmäktiges ordförande Annika Duán (S).