Äldrenämnden i Hallstahammar

Den 9 mars hölls ett möte i äldrenämnden som bland annat informerade ledamöterna om hemtjänstens olika delar. Taltidningen har ringt upp nämndens ordförande, Ingvor Regnemer (S).