Kommunstyrelsen i Fagersta

Politiken utesluter inte möjligheten till en ny strandpromenad i Västanfors. Taltidningen har ringt upp Kommunstyrelsens ordförande Åsa-Märta Sjöström (S).