Kollektivtrafikbarometern

Undersökningen visar ett litet tapp jämfört med förra året. Taltidningen har intervjuat det ansvariga regionrådet Tommy Levinsson Socialdemokraterna som också är ordförande för Kollektivtrafiknämnden.