Boken kommer – Hallstahamar

Det är ett av många alternativ för de Hallstabor som lånar talböcker. Här intervjuas socialbibliotekarien Susanne Jansson.