12 miljoner till länets kulturmiljöer

Länsstyrelsen i Västmanland får pengar från Riksantikvarieämbetet till kulturmiljövård i länet. Taltidningen har träffat Cecilia Lagerfalk Rooth, Antikvarie på länsstyrelsen, för att fråga hur pengarna ska användas.