Grannsamverkan

Det handlar om ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuvar. Taltidningen har träffat Per Ersgård kommunpolis i Hallstahammar.