Justering av motionsspår i Arboga

Med anledning av ett pågående beläggningsarbete kan det vara svårframkomligt i motionsspåret norr om Fellingsbrovägen. Taltidningen har ringt upp Peter Rickard på Arboga Kommunalteknik.