Nämnden för Personer med Funktionsnedsättning i Västerås

Nämnden för Personer med Funktionsnedsättning ställer sig tveksam till att bygga en gruppbostad i nära anslutning till järnvägen i Tillberga. Taltidningen har intervjuat nämndens ordförande Magnus Johansson (S).