Foodtrucks

Kristdemokraterna, föreslog i en motion att Region Västmanland upplåter plats på sjukhusens parkeringar för att möjliggöra försäljning av mat. Taltidningen har träffat Kristdemokraten Malin Gabrielsson, regionråd i opposition.