Syntolkat kulturutbud i Västmanland

Vad har hänt under hösten och vad kommer att hända framåt. Taltidningen har träffat Lotta Wedérus som ansvarar för det syntolkade kulturutbudet i Västmanland.