Avgift för slutenvård

Från och med årsskiftet är det tänkt att avgiften för slutenvård höjs till 110 kronor per vårddygn. Taltidningen har träffat regionrådet Barbro Larsson Centerpartiet.