Högkostnadsskydd

Den första januari höjs sannolikt högkostnadsskyddet för vårdavgifter med 50 kronor. Taltidningen har träffat regionstyrelsens ordförande Denise Norström.