En vecka fri från våld

Vad kan man göra om man misstänker att en närstående utsätts eller utsätter någon för våld i en nära relation? Taltidningen har intervjuat Therése Clifford, utredare vid Länsstyrelsen i Västmanland.