Synskadades Riksförbund Västmanlands höstmöte

Lördagen den 26 november höll synskadades riksförbund distrikt Västmanland sitt höstmöte. Taltidningen har träffat en av deltagarna, Monica Fredriksson.