Trygghetsvandring i Norberg

Den 30 november genomfördes en vandring på tre platser där norbergarna anser att kommunen bör genomföra trygghetsskapande åtgärder. Taltidningen har ringt upp Kommunstyrelsens ordförande Johanna Odö (S).