Regionfullmäktige

Det blev ett långt regionfullmäktigemöte onsdagen den 18 april. Taltidningens Johan Lunner har tillsammans med regionfullmäktiges ordförande, Glenn Andersson (S), sammanfattat sammanträdet.  

Punktcafé

Synenheten vid habiliteringscentrum, Västmanlands sjukhus i Västerås arrangerar ”punktcafé” sedan några år. Taltidningen har gjort ett besök.  

KHR i Hallstahammar

Kommunens gratisbussar diskuterades flitigt vid KHR:s senaste sammanträde. Det berättar Anna-Greta Lind, Synskadades Riksförbunds representant i KHR.  

Restaurering på Ängsö

Westmannastiftelsen, som äger marken på Ängsö, ska restaurera slottsparken och borggården så som den såg ut i mitten av 1700-talet. Det berättar Lina Feiler, kommunikatör på Westmannastiftelsen.  

Skräpplockardag

Den 25 april arrangeras skräpplockardagen i Köping. Taltidningen har träffat två av arrangörerna, Lola Björklöv och Eva Wallbom från Köpings tekniska kontor.  

Fritidscoacher i Norberg

Som en trygghetsskapande åtgärd har kommunen anställt två så kallade fritidscoacher fram till årsskiftet. Det berättar kommunalrådet Johanna Odö.