Hallstahammar – Länets LSS-Kommun

Samarbetsorganisationen FUB i Västmanland har utsett Hallstahammar till länets LSS-kommun 2020. Enhetschefen Lotta Holmin berättar om det arbete som gjorde utnämningen möjlig.