Norberg satsar på snögaranti

För att garantera det anrika Engelbrektsloppets framtid satsar Norbergs Kommun och ett antal föreningar på snögaranti i kommunen. Det berättar näringslivs- och föreningsutvecklaren Tobias Back.

Kommunfullmäktige i Kungsör

Antalet ledamöter vid Kommunfullmäktiges sammanträden förblir reducerat, även när viktiga frågor som kommunens budget ska behandlas. Det berättar Kommunfullmäktiges ordförande Pelle Strengbom.

Regionplan och budget

I förra veckan höll de tre styrande partierna en presskonferens där de presenterade budgeten för 2021 och regionplanen för 2021 – 2023. Taltidningen fanns på plats och intervjuade Denise Norström (S), Lina Eriksson (L) och Barbro Larsson (C).

En performativ stadsvandring i Västerås

Under drygt två timmar fick deltagarna följa Konstnären Lisa Torell då hon framförde verket Human Population, en performativ stadsvandring och föreläsning, som handlar om tillgänglighetens historia i Västerås. Taltidningen följde med.

Äldreomsorgslyftet i Västerås

Med hjälp av statsbidrag satsar Västerås Stad på att utbilda personal inom äldreomsorgen, något som i slutänden innebär stora fördelar för brukarna. Det berättar Tobias Åsell, direktör för Vård- och omsorgsförvaltningen.