Kommunstyrelsen i Norberg

Som en del av kommunens tillgänglighetsarbete kommer man att placera ut upphöjda bänkar på lämpliga platser. Taltidningen har ringt upp Kommunstyrelsens ordförande Johanna Odö (S).