Fågel och fisk

Det är teman för två kommande aktiviteter i Synskadades Riksförbund Västerås-Kolbäcksdalens regi. Taltidningen har intervjuat föreningens ordförande Christer Laurén.