Fondmedel att söka i Surahammar

Nu har du chansen att ansöka om fondmedel ur Albert och Lisa Fredrikssons donationsstiftelse som i första hand vänder sig till synskadade i Surahammar. Här intervjuas kommunens ekonomichef Christina Sandin.

Ett attraktivare Hallstahammar

Hallstahammars Kommun ligger i startgroparna för att arbeta fram en strategi som ska peka på vad som gör Hallstahammar till en attraktiv plats att bo och leva på. Det berättar Kommunstyrelsens ordförande Catarina Pettersson.

Kungsörs kulturvecka

Även i detta pandemins år blir det en kulturvecka i Kungsör – om än en något avskalad sådan. Det berättar kommunens kultur- och fritidschef Mikael Nilsson.

Höstblommor i Arboga

Varje höst och vår planterar kommunen blommor på Arbogas gator och torg. Taltidningen har ringt upp trädgårdsingenjören Marina Glimsholt för att fråga vad som planterats nu.

Västmanlands Jämställdhetspris

Nu kan du nominera. Västmanlands jämställdhetsråd delar ut priset till den person, företag, förening, projekt eller annan verksamhet som gjort särskilda insatser för att öka jämställdheten i länet. Taltidningen har träffat länsstyrelsens Torbjörn Messing.