Iris Hjälpmedel

På årets synhjälpmedelsmässa i Stockholm visade Iris hjälpmedel upp bland annat telefoner med knappar, daisyspelare och vi frågade också om Go-box. Taltidningen har träffat Åsa Lodin från Iris hjälpmedel.