En heldagsutflykt

Onsdagen den 12 oktober arrangerar Synskadades Riksförbund Köping-Kungsör – med ordföranden Margareta Söderlund i spetsen – en dagskryssning till Åland, och även synskadade från övriga delar av länet är välkomna. Taltidningen har ringt upp Margareta Söderlund.