Ett åtgärdsprogram som gynnar alla

Vattenmyndigheten har reviderat sitt åtgärdsprogram för norra Östersjön vilket även berör länets kommuner. Taltidningen har intervjuat Malin Pettersson, biträdande vattendirektör vid Länsstyrelsen i Västmanland.