Året med Synskadades Riksförbund Sala-Heby

SRF Sala-Hebys ordförande Doris Palm sammanfattar ett år som inte alls blev som det var tänkt, men där de som ville trots allt umgicks sporadiskt.