Året med Synskadades Riksförbund Norringarna

SRF Norringarnas ordförande Anita Lilja sammanfattar ett år som inte alls blev som det var tänkt, men där de som ville trots allt umgicks sporadiskt.