Året med Synskadades Riksförbund Köping-Kungsör

SRF Köping-Kungsörs ordförande Margareta Söderlund sammanfattar ett år som inte alls blev som det var tänkt.