Året med Synskadades Riksförbund Västerås-Kolbäcksdalen

SRF Västerås-Kolbäcksdalens ordförande Åsa Blom sammanfattar ett år som inte alls blev som det var tänkt, men där de som ville trots allt kunde umgås digitalt.