Äldreomsorgslyftet i Västerås

Med hjälp av statsbidrag satsar Västerås Stad på att utbilda personal inom äldreomsorgen, något som i slutänden innebär stora fördelar för brukarna. Det berättar Tobias Åsell, direktör för Vård- och omsorgsförvaltningen.