En performativ stadsvandring i Västerås

Under drygt två timmar fick deltagarna följa Konstnären Lisa Torell då hon framförde verket Human Population, en performativ stadsvandring och föreläsning, som handlar om tillgänglighetens historia i Västerås. Taltidningen följde med.